PORADNIK JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI

Przygotowanie plików graficznych do druku:

Akceptujemy pliki graficzne w poniższych formatach i specyfikacji druku:

1. TIFF/JPG

kolory CMYK

bez warstw, masek, ścieżek, profilu kolorów, kanałów Alfa

kompresja dla TIFF - LZW

kompresja dla JPG - min. 10

skala 1:1 (rozdzielczości podane w tabeli poniżej)

pliki bez znaczników drukarskich

składowe pełnej czerni: C30/M30/Y30/K100

2. PDF

kolory CMYK

wersja 1.4 (Acrobat 5)

czcionki zamienione na krzywe

skala 1:1 (rozdzielczości podane w tabeli poniżej)

pliki bez znaczników drukarskich

składowe pełnej czerni: C30/M30/Y30/K100

Tabela rozdzielczości plików w zależności od rozmiaru pracy.

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
1m 15012010080727260504040
2m 12010010072726060504040
3m 1001007260606050504040
4m 80726060605050404040
5m 72726060605050404040
6m 72606050505050404040
7m 60605050505040404040
8m 50505050404040403030
9m 40404040404040303030
10m 40404040404040303030
Formularz przesyłania pliku

Wyślij nam plik

Załącz plik, który chcesz nam wysłać oraz krótko go opisz.